Le Romaivonge iskirisardo lil

chapter 1


Chapters:


Adresipe haj drobovjipe


verse #1

O Pal, le Jezush Kristoski sluga, akhardo aposhtolo, kas o Del avrialosardas pe pesko evangeliumoski rig –


verse #2

so o Del anglunes phendas ande sunci lila perdal pa leske profeti


verse #3

pa pesko Shavo, pa Jezush Kristo, pa amaro Raj, kon sar trupo anda Davidesko falo arakhadyilas,


verse #4

ba kon sar suncipesko Duho, perdal pa merimasko opretrajisaripe, o Del peske bare Shaveske shutas:


verse #5

haj pa kaste perdal gracija haj aposhtolicko bishalipe lam kaj sako popularo, ke te mukenpen perdal pa patyape pe lesko anavesko luvudyipe


verse #6

– mashkar kadal sanle vi tume, le Jezush Kristoske akharde –,


verse #7

le Devleske sogode kamadenge, kon ande Roma si, haj le akhardine suntonge. Gracija haj pachipe tumenge kathar o Del, kathar amaro Dad, haj kathar o Raj Jezush Kristo!


Najisipe phenipe; pa soste o lil vorbil


verse #8

Majanglal najisipe phenav mure Devleske perdal pa Jezush Kristo anda savorazhenende, ke pe intrego luma asharen tumaro patyape.


verse #9

Muro chachari si o Del, kaske slugisarav mure duhosa ande leske Shavesko evangeliumo, ke sar te serosardyuav pa tumende sagda,


verse #10

haj sagutnes mangav ande mure rudyimata anda kodo, ke le Devleske zhutipesa te shaj resav aba varisar tumende.


verse #11

Ke dorosajvav pala kodo, ke te dikhav tumen, haj te dav tumen varisode duhoske gracijimata, te zurarav tumen,


verse #12

haj mashkar tumende inkerdines savorazhene te ushordyuvas anda jekhavresko patyape.


verse #13

Chi kamav, phralale, ke tena zhanen, sodivar avrigindisardom ande mande, ke zhavtar tumende, haj te resav variso vi mashkar tumende, sar vi kaj le majbut populara, ba zhikaj kadi vramo palpale somas xutyildo.


verse #14

Kamav me vi le hellenoske haj barbareske, platnikeske haj bi zhanareske;


verse #15

anda kado, so mandar shaj kerav, ande mande si o kamipe, ke te viacarav o evangeliumo vi tumenge, romaivonge.


verse #16

Chi lazhav le evangeliumos, ke le Devleski zor sakonesko muntuipe si, kon patyal, anglunes le biboldeske, pala kodo le hellenoske.


verse #17

Ke le Devlesko chachipe sikadyol ande leste, so anda patyape po patyape ingrel, sar iskirime si: „O chacho anda patyape trajil”.


Le Devleski xolyi anda manushane nasulimata


verse #18

Le Devleski xolyi sikadyol anda cheri kodale manushenge pe sako nasulipe haj bi chachipe, kon bi chachimatasa tasaven o devluno chachipe.


verse #19

Ke so shaj zhanas pa Del, kodo uzhes pinzharen, ke o Del avrisaikadasles lenge.


verse #20

Ke kodo, so bi dikhlimasko si ande leste: leski sagutni zor, haj lesko devlipe shaj hatyaren kathar la lumako kerdyipe, ke o zhanipe perdal pa kerdyimata oprepinzharen les. Haj zhianda kado naj len muntuipe,


verse #21

ke von, apol pinzhardine le Devles, ba chi luvudyinas les sar Devles, haj chi phendine najisipe leske, ba shushe kerdyiline ande penge gindimata, haj tunyarikipe muklyosardyilas pe lengo ilo.


verse #22

Platnikenge phenenas pen, haj dile kerdyiline,


verse #23

opre parudine le sagutne Devlesko luvudyipe pe manushenge, pe chiriklyange, pe shtare punrengire haj reptashongire fetishonca.


verse #24

Anda kado o Del perdal das len sar lengo ilo dorosardas kodo le biuzhipeske, ke von te marhisaren pengo duho,


verse #25

sar kasave, kon opreparudine le Devlesko chachipe le xoxavjipesa, haj barem sluginas le kerdyipes, sar le Kerdares, kon ashtyilimej sagutnes. Amen.


verse #26

Anda kado o Del perdal das len lenge nasulimaske. Ke lenge romnya parudine kodo jako, so uzhoj, po biuzho.


verse #27

Zhi kade vi le mursh, mukline o patyivalo kamavjipe la romnyasa, haj pe jekhavreste vazdadyiline po dorope, haj kade mursh murshenca kerenas marhimata; vi resline anda kado pengo potyinipe.


verse #28

Sar von chi kamenas kodo, ke te pashardyon kaj le Devlesko pinzharipe, kade vi o Del pe pende muklas len, pe lengo marhisardo gindipe, mukh te keren kodo, so chi perelpe;


verse #29

ke pherdo si von sakofaloske bi chachipenca, nasulipesa, marhipesa, xanzhvalipesa, rumuvjipesa, mudaripesa, xapenca, xoxavlyipesa, nasulduhipesa; purritora si von,


verse #30

haj xoxavjimata phende, angla o Del rucij, bidakej, phutyardej, barimaskej, xalej le dadenca haj dejanca pale bi muklej,


verse #31

dilej, nashtig muken pe lende khanchi, bi ileskirej, e vorba so den oprephagen, haj brutalishaj.


verse #32

Apol chaches pinzhardine le Devleski kris, ke kon kasave keren, perelpe lenge o meripe, ba vi kade, na feri kerenla, ba vi kodalenca kon kado keren jekh hatyaren.

Chapters:


Books