Lil le kolossenge

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4


Adresipe haj drobovjipe


verse #1

O Pal, anda Devlesko kamipe le Kristo Jezushesko aposhtolo, haj o Timoteush phral


verse #2

ande Kolosse suntone haj patyamne phralenge ando Kristo. Gracija tumenge haj pachipe kathar o Del, kathar amaro Dad!


Najisipe phenipe anda kethanipe


verse #3

Najisipe phenas le Devleske, amare Rajeske, le Jezush Kristoske Dadeske, zhisodivar rudyisras,


verse #4

ke ashundam pa tumaro patyape ando Kristo Jezush, haj pa kamipe, sar hatyaren sa karing le suntura,


verse #5

anda kodo sperantipe, so gata tordyol tumenge ando rajo, haj pa soste aba ashundine ande evangeliumosko sunto alav.


verse #6

Kado reslastar tumende, haj sar pe intrego luma frukto kerel haj butajvel, kade vi tumende, zhikathar kodo dyes, kana ande pesko chachipe pinzhardine haj ashundine le Devleski gracija.


verse #7

Kade sityiline kodo kathar o Epafras, kathar amaro kamado slugano amal, kon le Kristoski chachi sluga si anda amende.


verse #8

Voj das amen viaca pa tumaro Duhikano kamipe.


Rudyipe anda kethanipe


verse #9

Anda kado vi ame, kathar kodo dyes, ke kado ashundam, sagda rudyisaras anda tumende, ke leske kamipesko pinzharipe te avel intrego ande tumende, sakone platnikipesa haj hatyaripesa kethanes,


verse #10

haj trajin kade, sar perelpe kodo karing o Raj, ande sakofaloste kade, sar les faj, ke ande sakone lashe kerdyimata frukto te keren, haj te butajven ande Devlesko pinzharipe.


verse #11

Te zurarel tumen anda pesko luvudyipesko saktimo sagda zorasa, ke zhikaj agor avri te inkren, haj pachake te aven.


Luvudyisarimaski gilyi pa Kristo, pa Dadesko mosuripe


verse #12

Losshanes phenen najisipe le Dadeske,
kon dostaske kerdas tumen pe kodo,
ke vi tumen rig te avel le suntonca ando fimlalipe.


verse #13

Avri-cirdas amen anda tunyarikipesko saktimo,
haj perdal shutas amen ande peske kamade Shavesko them.


verse #14

Ande leste si amaro muntosardyipe, le bezexengo jertipe.


verse #15

Voj si le bi dikhline Devlesko mosuripe,
haj sakone kerdyimasko angluno arakhadyipe,


verse #16

ke ande leste kerdadyilas sakofalo ando cheri haj pe phuv,
le dikhline, haj bi dikhline,
le rajkane iskamina haj le rajimata,
le kraja haj le saktimura.
Sakofalo lestar haj anda leste kerdadyilas.


verse #17

Voj majanglunes si sakofalostar,
haj sakofalo ande leste tordyol opre.


verse #18

Voj si le truposko, haj la eklezhiako shero;
voj si o anglipe, o angluno arakhadyilino mashkar le mule,
ke lesko te avel o anglunipe ande sakofaloste.


verse #19

Ke kade fajas le Dadeske,
ke ande leste te beshel o intrego intregonipe,


verse #20

haj perdal pa leste te ushorisarel pesa sakofalo,
so pe phuv haj ando rajo si,
perdal pa kodo, ke pachipe kerdas leske trushuleske ratesa.


Le kethanipesko zuraripe


verse #21

Vi tumen, kon varikana xolyarnyika haj strene hatyarimaske sanas anda nasul kerdyipe,


verse #22

ushorisardas akanak ande lesko manushikano trupo perdal pa meripe, ke sar sunton, uzhes haj sar bi doshakiren te tordyarel angla peste.


verse #23

Ashon anda kado ando patyape zurales, na durutnisajventar kathar la eklezhiako sperantipe, so ashundine, so sakone zhuvindeske viacardine tala cheri, haj saveske me o Pal, sluga kerdyilom.


E eklezhia ande sakone manushesko slugipe


verse #24

Akanak pale losshikanes dukhardyuvav anda tumende, haj avri intregonisarav ande muro trupo kodo, so faltil anda Kristosko dukhipe, pe leske truposke, pe eklezhiaki rig,


verse #25

savake me sluga kerdyilom kathar o Del lino anda tumende kerdi butyi, ke intrego patyivipe te rodav le Devleske alaveske,


verse #26

la tajnake, so aba garadi sas but shela bersh haj but generaciovura, ba so akanak avriphendas peske suntonge.


verse #27

Lenca kamlas o Del te pinzharavel la tajnako luvudyisardo barvalipe mashkar le murtikana, kade e tajna pale naj kaver, sar kon ande tumende si o Kristo, le luvudyimasko sperantipe.


verse #28

Ame les viacaras kana sakone manushes ferisaras haj sityaras intregone platnikipesa, ke sakone manushes federeske te keras ando Kristo.


verse #29

Anda kado khinyosardyuvav leska zorake zhutipesa, so mishto butyarel ande mande.

Chapters:


Books