Zsoltárok könyve

Psalm 1


Chapters:


verse #1

Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;


verse #2

Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége és az ő törvényéről gondolkodik éjjel nappal.


verse #3

És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.


verse #4

Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, a mit szétszór a szél.


verse #5

Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében.


verse #6

Mert tudja az Úr az igazak útját; a gonoszok útja pedig elvész.

Chapters:


Books