Bölcs Salamonnak példabeszédei

chapter 1


Chapters:


verse #1

Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának példabeszédei,


verse #2

Bölcseség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére;


verse #3

Okos fenyítéknek, igazságnak és ítéletnek és becsületességnek megnyerésére;


verse #4

Együgyűeknek eszesség, gyermeknek tudomány és meggondolás adására.


verse #5

Hallja a bölcs és öregbítse az ő tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat.


verse #6

Példabeszédnek és példázatnak, bölcsek beszédeinek és találós meséinek megértésére.


verse #7

Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.


verse #8

Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.


verse #9

Mert kedves ékesség lesz a te fejednek, és aranyláncz a te nyakadra.


verse #10

Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged: ne fogadd beszédöket.


verse #11

Ha azt mondják: jere mi velünk, leselkedjünk vér után, rejtezzünk el az ártatlan ellen ok nélkül;


verse #12

Nyeljük el azokat, mint a sír elevenen, és egészen, mint a kik mélységbe szállottak;


verse #13

Minden drága marhát nyerünk, megtöltjük a mi házainkat zsákmánnyal:


verse #14

Sorsodat vesd közénk; egy erszényünk legyen mindnyájunknak:


verse #15

Fiam, ne járj egy úton ezekkel, tartóztasd meg lábaidat ösvényüktől;


verse #16

Mert lábaik a gonoszra futnak, és sietnek a vérnek ontására.


verse #17

Mert hiába vetik ki a hálót minden szárnyas állat szemei előtt:


verse #18

Ezek mégis vérök árán is ólálkodnak, lelkök árán is leselkednek;


verse #19

Ilyen az útja minden kapzsi embernek: gazdájának életét veszi el.


verse #20

A bölcseség künn szerül-szerte kiált; az utczákon zengedezteti az ő szavát.


verse #21

Lármás utczafőkön kiált a kapuk bemenetelin, a városban szólja az ő beszédit.


verse #22

Míglen szeretitek, oh ti együgyűek az együgyűséget, és gyönyörködnek a csúfolók csúfolásban, és gyűlölik a balgatagok a tudományt?!


verse #23

Térjetek az én dorgálásomhoz; ímé közlöm veletek az én lelkemet, tudtotokra adom az én beszédimet néktek.


verse #24

Mivelhogy hívtalak titeket, és vonakodtatok, kiterjesztém az én kezemet, és senki eszébe nem vette;


verse #25

És elhagytátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem gondoltatok:


verse #26

Én is a ti nyomorúságtokon nevetek, megcsúfollak, mikor eljő az, a mitől féltek.


verse #27

Mikor eljő, mint a vihar, az, a mitől féltek, és a ti nyomorúságtok, mint a forgószél elközelget: mikor eljő ti reátok a nyomorgatás és a szorongatás.


verse #28

Akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg: keresnek engem, de meg nem találnak.


verse #29

Azért hogy gyűlölték a bölcseséget, és az Úrnak félelmét nem választották.


verse #30

Nem engedtek az én tanácsomnak; megvetették minden én feddésemet.


verse #31

Esznek azért az ő útjoknak gyümölcséből, és az ő tanácsokból megelégednek.


verse #32

Mert az együgyűeknek pártossága megöli őket, és a balgatagoknak szerencséje elveszti őket.


verse #33

A ki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől.

Chapters:


Books