Károli Gáspár 1908

Károlyi Gáspár (Nagykároly, 1529 körül – Gönc, 1592. január 3.)
gönci református prédikátor.

Eredeti neve Radicsics Gáspár volt, de később a szülővárosáról Carolinak avagy Caroliusnak nevezte magát. Ezt az utókor Károlyinak magyarosítja. A protestáns hagyomány a felvett névben az y-t nem használja, sőt az ly helyett l-nek írt betűt sokszor l-nek is ejti.

Ő fordította le először magyar nyelvre a teljes Bibliát 1590-ben, s ezzel megvalósította a reformáció haladó követelését, a nemzeti nyelvű bibliafordítást.

Művét – megjelenése helyéről – vizsolyi Bibliaként emlegetik.

A fordítás csapatmunka volt, Károlyinak legalább három fordítótársa volt a munkában, egyes források hat/hét fős csapatról írnak.

A szövegek későbbi egységesítését, nyelvi javítását Szenczi Molnár Albert végezte el, és jelentette meg Hanauban 1608-ban (majd később Oppenheimben 1612-ben).

Az itt közölt verzió az 1908-as revíziót követi.


Books

Ótestamentom 1Móz 2Móz 3Móz 4Móz 5Móz Józs Bir Ruth 1Sám 2Sám 1Kir 2Kir 1Krón 2Krón Ezsd Neh Eszt Jób Zsolt Péld Préd Én Ésa Jer Sir Ezék Dán Hós Jóel Ámós Abd Jón Mik Náh Hab Sof Agg Zak Mal
Újtestamentom Mt Mk Lk Jn Cs Róm 1Kor 2Kor Gal Ef Fil Kol 1Thess 2Thess 1Tim 2Tim Tit Filem Zsid Jak 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Júd Jel