Salamon énekek éneke

chapter 1


Chapters:


verse #1

Énekek éneke, mely Salamoné.


verse #2

Csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival; mert a te szerelmeid jobbak a bornál.


verse #3

A te drága kenetid jók illatozásra; a te neved kiöntött drága kenet; azért szeretnek téged a leányok.


verse #4

Vonj engemet te uánad, hadd fussunk! Bevitt engem a király az ő ágyasházába; örvendezünk és vígadunk te benned, előszámláljuk a te szerelmeidet, melyek jobbak a bornál, méltán szeretnek téged.


verse #5

Fekete vagyok, de szép, Jeruzsálem leányai; mint Kédár sátrai és Salamon szőnyegei.


verse #6

Ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok, hogy a nap lesütött engem; az én anyámnak fiai ellenem megharagudtak, a szőlőknek őrizőjévé tettek engem, - a magam szőlőjét nem őriztem.


verse #7

Mondd meg nékem, te, a kit az én lelkem szeret, hol legeltetsz, hol deleltetsz délben; mert miért legyek én olyan, mint a ki elfátyolozza magát, társaid nyájainál?


verse #8

Mivelhogy nem tudod, oh asszonyok között legszebb! jőjj ki a nyájnak nyomdokain, és őrizd a te kecskéidet a pásztoroknak sátorai körül.


verse #9

A Faraó szekereiben való paripákhoz hasonlítlak téged, én mátkám.


verse #10

Szépek a te orczáid a halántékra való lánczokban, a te nyakad a gyöngysorokban.


verse #11

Arany lánczokat csinálunk néked, ezüstből csinált gyöngyökkel.


verse #12

Mikor a király az ő asztalánál ül, nárdusnak jóillatja származik én tőlem.


verse #13

Olyan az én szerelmesem nékem, mint egy kötés mirha, mely az én kebeleim között hál.


verse #14

Mint az Engedi szőlőiben a cziprusfürt, olyan nékem az én szerelmesem.


verse #15

Ímé, szép vagy én mátkám, ímé, szép vagy, a te szemeid olyanok, mint a galambok.


verse #16

Ímé, te is szép vagy én szerelmesem, gyönyörűséges, és a mi nyoszolyánk zöldellő.


verse #17

A mi házainknak gerendái czédrusfák, és a mi mennyezetünk cziprusfa.

Chapters:


Books