Salmenes

Psalm 1


Chapters:


verse #1

Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,


verse #2

men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt.


verse #3

Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hvad han gjør, skal han ha lykke til.


verse #4

Ikke så de ugudelige, men de er lik agner, som spredes av vinden.


verse #5

Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.


verse #6

For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne.

Chapters:


Books