3 Johannes

chapter 1


verse #1

Den eldste - til Gajus, den elskede, som jeg elsker i sannhet.


verse #2

Du elskede! jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.


verse #3

For jeg blev meget glad da det kom nogen brødre og vidnet om din sannhet, således som du vandrer i sannhet.


verse #4

Større glede har jeg ikke enn dette at jeg hører mine barn vandrer i sannheten.


verse #5

Du elskede! du gjør en trofast gjerning med det du gjør imot brødrene, enda de er fremmede,


verse #6

og de har vidnet om din kjærlighet for menigheten. Du vil gjøre vel om du hjelper dem på vei, således som det sømmer sig for Gud;


verse #7

for det var for hans navns skyld de drog ut, og av hedningene tar de ikke imot noget.


verse #8

Vi er derfor skyldige å ta oss av slike, forat vi kan bli medarbeidere for sannheten.


verse #9

Jeg har skrevet noget til menigheten; men Diotrefes, som gjerne vil være førstemann iblandt dem, tar ikke imot oss.


verse #10

Derfor vil jeg, når jeg kommer, minne om de gjerninger som han gjør, idet han baktaler oss med onde ord; og ikke tilfreds med dette tar han ikke selv imot brødrene, og dem som vil det, hindrer han og støter dem ut av menigheten.


verse #11

Du elskede! ta ikke efter det onde, men det gode! Den som gjør det gode, er av Gud; den som gjør det onde, har ikke sett Gud.


verse #12

Demetrius har godt lov av alle, og av sannheten selv; men også vi gir ham godt vidnesbyrd, og du vet at vårt vidnesbyrd er sant.


verse #13

Jeg hadde meget å skrive til dig, men jeg vil ikke skrive til dig med blekk og penn;


verse #14

men jeg håper snart å få se dig, og så skal vi tale muntlig sammen.


verse #15

Fred være med dig! Vennene hilser dig. Hils vennene ved navn!

Chapters:


Books