Filippenserne

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4


verse #1

Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere - til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, tillikemed tilsynsmenn og menighetstjenere:


verse #2

Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!


verse #3

Jeg takker min Gud så ofte jeg kommer eder i hu,


verse #4

idet jeg alltid når jeg beder, gjør min bønn for eder alle med glede,


verse #5

på grunn av eders samfund med mig i arbeidet for evangeliet fra den første dag inntil nu.


verse #6

Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag,


verse #7

likesom det jo er rimelig for mig å tenke således om eder alle, eftersom jeg bærer eder i mitt hjerte, både i mine lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, siden I alle har del med mig i nåden.


verse #8

For Gud er mitt vidne hvorledes jeg lenges efter eder alle med Kristi Jesu hjertelag.


verse #9

Og dette beder jeg om at eders kjærlighet ennu må bli alt rikere og rikere på kunnskap og all skjønnsomhet,


verse #10

forat I må kunne dømme om de forskjellige ting, så I kan være rene og uten anstøt til Kristi dag,


verse #11

fylt med rettferdighets frukt, som virkes ved Jesus Kristus, Gud til ære og lov.


verse #12

Jeg vil at I skal vite, brødre, at det jeg har oplevd, heller har tjent til evangeliets fremme,


verse #13

så at det er blitt vitterlig for hele livvakten og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg er i lenker,


verse #14

og så at de fleste av brødrene i Herren har fattet tiltro til mine lenker og derved enn mere har fått mot til å tale ordet uten frykt.


verse #15

Vel forkynner også somme Kristus av avind og for kivs skyld, men andre dog også av velvilje;


verse #16

disse forkynner Kristus av kjærlighet, idet de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet,


verse #17

men hine gjør det av trettesyke, ikke med ren hu, idet de mener å legge trengsel til mine lenker.


verse #18

Hvad da? Kristus forkynnes dog på enhver måte, enten det skjer for syns skyld eller i sannhet, og det gleder jeg mig over; ja, jeg vil og fremdeles glede mig;


verse #19

for jeg vet at dette skal bli mig til frelse ved eders bønn og Jesu Kristi Ånds hjelp,


verse #20

efter min inderlige lengsel og mitt håp om at jeg ikke skal bli til skamme i nogen ting, men at Kristus, som alltid, så og nu, med all frimodighet skal bli forherliget ved mitt legeme, enten det blir ved liv eller ved død.


verse #21

For mig er livet Kristus og døden en vinning;


verse #22

men dersom det å leve i kjødet gir mig frukt av min gjerning, så vet jeg ikke hvad jeg skal velge,


verse #23

men står rådvill mellem de to ting, idet jeg har lyst til å fare herfra og være med Kristus for dette er meget, meget bedre;


verse #24

men å bli i kjødet er nødvendigere for eders skyld.


verse #25

Og da jeg er fullt viss på dette, vet jeg at jeg skal bli i live og være hos eder alle til eders fremgang og glede i troen,


verse #26

forat eders ros kan bli rik i Kristus Jesus ved mig, når jeg kommer til eder igjen.


verse #27

Bare før eders liv således som verdig er for Kristi evangelium, forat jeg, enten jeg kommer og ser eder, eller jeg er fraværende, må få høre om eder at I står fast i én Ånd, så I med én sjel kjemper sammen for troen på evangeliet


verse #28

og ikke i nogen ting lar eder skremme av motstanderne; det er for dem et varsel om undergang, men om eders frelse, og det fra Gud.


verse #29

For eder blev det unt, for Kristi skyld - ikke bare å tro på ham, men og å lide for hans skyld,


verse #30

idet I har den samme strid som I så på mig og nu hører om mig.

Chapters:


Books