Efeserne

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5 6


verse #1

aulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel - til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus:


verse #2

Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!


verse #3

Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus,


verse #4

likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, forat vi skulde være hellige og ulastelige for hans åsyn,


verse #5

idet han i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos sig ved Jesus Kristus efter sin viljes frie råd,


verse #6

til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i den elskede,


verse #7

i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom,


verse #8

som han rikelig gav oss i og med all visdom og forstand,


verse #9

idet han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet efter sitt frie råd, som han fattet hos sig selv


verse #10

om en husholdning i tidenes fylde: at han atter vilde samle alt til ett i Kristus, både det som er i himlene, og det som er på jorden;


verse #11

han i hvem vi også har fått arvelodd, efterat vi forut var bestemt til det efter hans forsett som virker alt efter sin viljes råd,


verse #12

forat vi skulde være hans hellighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus;


verse #13

i ham har også I, da I hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse - i ham har I og, da I var kommet til troen, fått til innsegl den Hellige Ånd, som var oss lovt,


verse #14

han som er pantet på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris.


verse #15

Derfor, efterat jeg har hørt om eders tro på den Herre Jesus og om eders kjærlighet til alle de hellige,


verse #16

holder jeg ikke op med å takke for eder når jeg kommer eder i hu i mine bønner,


verse #17

at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om sig,


verse #18

og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige,


verse #19

og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, efter virksomheten av hans veldige kraft,


verse #20

som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høire hånd i himmelen,


verse #21

over enhver makt og myndighet og velde og herredom og ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende,


verse #22

og han la alt under hans føtter og gav ham som hoved over alle ting til menigheten,


verse #23

som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

Chapters:


Books