Salomos Høisang

chapter 1


Chapters:


verse #1

Høisangen av Salomo.


verse #2

Han kysser mig med kyss av sin munn! For din kjærlighet er bedre enn vin.


verse #3

Liflig er duften av dine salver, ditt navn er en utgytt salve; derfor elsker jomfruene dig.


verse #4

Drag mig! Vi vil løpe efter dig. Kongen har ført mig inn i sine kammer; vi vil fryde og glede oss i dig, vi vil prise din kjærlighet mere enn vin; opriktig elsker de dig.


verse #5

Sort er jeg, men yndig, I Jerusalems døtre, som Kedars telter, som Salomos telttepper.


verse #6

Se ikke på mig, fordi jeg er så sort, fordi solen har brent mig! Min mors sønner blev vrede på mig, de satte mig til å vokte vingårdene; min egen vingård har jeg ikke voktet.


verse #7

Si mig, du som min sjel elsker: Hvor vokter du hjorden? Hvor lar du den hvile om middagen? For hvorfor skal jeg være lik en kvinne som går tilsløret ved dine stallbrødres hjorder?


verse #8

Vet du det ikke, du fagreste blandt kvinner, så gå ut i fårenes spor og vokt dine kje ved hyrdenes hytter!


verse #9

Med gangerne foran Faraos vogner ligner jeg dig, min venninne!


verse #10

Yndige er dine kinner mellem kjedene, din hals i perleradene.


verse #11

Gullkjeder vil vi gjøre dig med sølvprikker på.


verse #12

Så lenge kongen satt ved sitt bord, gav min nardus sin duft.


verse #13

Min elskede er mig en myrrakule, som hviler mellem mine bryster.


verse #14

Min elskede er mig en cyperdrue i En-Gedis vingårder.


verse #15

Hvor fager du er, min venninne, hvor fager du er! Dine øine er duer.


verse #16

Hvor du er vakker, min elskede, hvor skjønn du er! Og vårt leie er grønt.


verse #17

Sedrer er bjelkene i vårt hus, cypresser er vårt tavlede loft.

Chapters:


Books