2 Tessalonikerne

chapter 1


Chapters:

1 2 3


verse #1

Paulus og Silvanus og Timoteus - til tessalonikernes menighet i Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus:


verse #2

Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!


verse #3

Vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, som tilbørlig er, fordi eders tro vokser rikelig, og kjærligheten til hverandre tar til hos hver og en iblandt eder alle,


verse #4

så vi selv roser oss av eder i Guds menigheter for eders tålmodighet og tro under alle eders forfølgelser og de trengsler som I holder ut


verse #5

- et varsel om Guds rettferdige dom - forat I skal finnes verdige til Guds rike, det som I og lider for,


verse #6

så sant det er rettferdig for Gud å gi dem som trenger eder, trengsel til vederlag,


verse #7

men eder som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre Jesus åpenbares fra himmelen med sin makts engler,


verse #8

med luende ild, når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium,


verse #9

de som skal lide straff, en evig fortapelse bort fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet,


verse #10

når han kommer på hin dag for å vise sig herlig i sine hellige og underfull i alle de troende - for trodd blev vårt vidnesbyrd til eder.


verse #11

Derfor beder vi og alltid for eder at vår Gud må akte eder verdige for sitt kall og mektig fylle eder med all lyst til det gode og virksomhet i troen,


verse #12

forat vår Herre Jesu navn må bli herliggjort i eder, og I i ham, efter vår Guds og den Herre Jesu Kristi nåde.

Chapters:


Books