Nahum

chapter 1


Chapters:

1 2 3


verse #1

Dette er et utsagn om Ninive - en bok om elkositten Nahums syn.


verse #2

En nidkjær og hevnende Gud er Herren, en hevner er Herren og full av harme; en hevner er Herren mot sine motstandere og en som gjemmer på vrede mot sine fiender.


verse #3

Herren er langmodig, men han er stor i kraft, og ustraffet lar han aldri den skyldige være. I hvirvelvind og storm har Herren sin vei, og skyer er støvet under hans føtter.


verse #4

Han truer havet og tørker det ut, og alle elvene gjør han tørre; Basan visner og Karmel, og Libanons blomst visner bort.


verse #5

Fjellene skjelver for ham, og haugene smelter, og jorden hever sig for hans åsyn, jorderike og alle som bor der.


verse #6

Hvem holder stand for hans harme, og hvem utholder hans brennende vrede? Hans harme strømmer frem som ild, og fjellene styrter sammen for ham.


verse #7

Herren er god, et vern på trengselens dag, og han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham.


verse #8

Men med en overskyllende flom skal han tilintetgjøre grunnen det* står på, og mørket skal forfølge hans fiender. # <* Ninive.>


verse #9

Hvad er det I tenker ut mot Herren? Han skal gjøre ende på eder; trengselen skal ikke komme to ganger.


verse #10

For er de enn så sammenflettet som torner og så fulle som deres fullskap kan gjøre dem, så blir de like fullt aldeles fortært som tørr halm.


verse #11

Fra dig* gikk det ut en** som tenkte ut ondt mot Herren, som la op ugudelige råd. # <* Ninive.> # <** Sankerib; 2KG 18, 13 fg.>


verse #12

Så sier Herren: Er de enn i full kraft og mange i tall, skal de allikevel bli nedmeiet som de er, og borte er de. Har jeg plaget dig, så vil jeg ikke plage dig mere; # <* Jerusalem.>


verse #13

men nu vil jeg bryte det åk han la på dig, og sønderrive dine bånd.


verse #14

Men om dig* byder Herren så: Det skal ikke mere fødes nogen som bærer ditt navn; av din guds hus vil jeg utrydde både utskårne og støpte billeder; jeg vil gjøre i stand en grav for dig, for du er funnet for lett. # <* Assyrias konge.> # <* DNL 5, 27.>

Chapters:


Books