Markus

chapter 1


Chapters:


verse #1

Begynnelsen til Jesu Kristi, Guds Sønns evangelium.


verse #2

Som skrevet står hos profeten Esaias: Se, jeg sender mitt bud for ditt åsyn; han skal rydde din vei;


verse #3

det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne!


verse #4

- således stod døperen Johannes frem i ørkenen og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse,


verse #5

og hele Judea og alle de fra Jerusalem gikk ut til ham, og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder.


verse #6

Og Johannes hadde klædning av kamelhår, og lærbelte om sin lend, og hans mat var gresshopper og vill honning.


verse #7

Og han forkynte og sa: Efter mig kommer den som er sterkere enn jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å bukke mig ned og løse.


verse #8

Jeg har døpt eder med vann, men han skal døpe eder med den Hellige Ånd.


verse #9

Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nasaret i Galilea og blev døpt av Johannes i Jordan;


verse #10

og straks da han steg op av vannet, så han himmelen åpne sig og Ånden komme ned over ham som en due.


verse #11

Og det kom en røst fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede; i dig har jeg velbehag.


verse #12

Og straks drev Ånden ham ut i ørkenen,


verse #13

og han var i ørkenen og blev fristet av Satan i firti dager, og han var hos de ville dyr; og englene tjente ham.


verse #14

Men efterat Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium,


verse #15

og sa: Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær; omvend eder, og tro på evangeliet!


verse #16

Og da han gikk forbi ved den Galileiske Sjø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i ferd med å kaste garn i sjøen; for de var fiskere;


verse #17

og Jesus sa til dem: Følg mig, så vil jeg gjøre eder til menneskefiskere!


verse #18

Og de forlot straks sine garn og fulgte ham.


verse #19

Og da han var gått litt lenger frem, så han Jakob, Sebedeus' sønn, og hans bror Johannes i ferd med å bøte sine garn i båten,


verse #20

og straks kalte han dem, og de forlot sin far Sebedeus i båten med leiefolkene og fulgte ham.


verse #21

Og de gikk inn i Kapernaum, og straks på sabbaten gikk han inn i synagogen og lærte.


verse #22

Og de var slått av forundring over hans lære; for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde.


verse #23

Og det var i deres synagoge en mann med en uren ånd, og han ropte:


verse #24

Hvad har vi med dig å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss; jeg vet hvem du er, du Guds hellige!


verse #25

Og Jesus truet den og sa: Ti og far ut av ham!


verse #26

Og den urene ånd slet i ham og skrek med høi røst og fór ut av ham.


verse #27

Og de blev alle forferdet, så de spurte hverandre: Hvad er dette? En ny lære! Med myndighet byder han endog de urene ånder, og de er ham lydige!


verse #28

Og ryktet om ham kom straks ut allesteds i hele landet deromkring i Galilea.


verse #29

Og de gikk straks ut av synagogen og gikk inn i Simons og Andreas hus sammen med Jakob og Johannes.


verse #30

Men Simons svigermor lå til sengs og hadde feber, og straks talte de til ham om henne.


verse #31

Og han trådte til og tok henne ved hånden og reiste henne op; og feberen forlot henne, og hun tjente dem.


verse #32

Men da det var blitt aften og solen gikk ned, førte de til ham alle dem som hadde ondt, og de besatte;


verse #33

og hele byen var samlet for døren.


verse #34

Og han helbredet mange som hadde ondt av forskjellige sykdommer, og drev ut mange onde ånder, og han tillot ikke de onde ånder å tale, fordi de kjente ham.


verse #35

Og tidlig om morgenen, mens det ennu var aldeles mørkt, stod han op og gikk ut og drog bort til et øde sted og bad der.


verse #36

Og Simon og de som var med ham, skyndte sig efter ham.


verse #37

Og de fant ham og sa til ham: Alle leter efter dig.


verse #38

Og han sa til dem: La oss gå annensteds, til småbyene heromkring, forat jeg kan forkynne ordet også der! for derfor er jeg gått ut.


verse #39

Og han kom og forkynte ordet i deres synagoger over hele Galilea, og drev ut de onde ånder.


verse #40

Og en spedalsk kom til ham og bad ham og falt på kne for ham og sa: Om du vil, så kan du rense mig.


verse #41

Og han ynkedes inderlig over ham, Og rakte sin hånd ut og rørte ved ham og sa: Jeg vil; bli ren!


verse #42

Og straks forlot spedalskheten ham, og han blev renset.


verse #43

Og han talte strengt til ham og drev ham straks ut,


verse #44

og sa til ham: Se til at du ikke sier det til nogen; men gå og te dig for presten, og bær frem det offer for din renselse som Moses har påbudt, til et vidnesbyrd for dem!


verse #45

Men han gikk ut og begynte å tale vidt og bredt om det og å utbrede ryktet, så at Jesus ikke mere kunde gå åpenlyst inn i nogen by; men han var utenfor, på øde steder, og de kom til ham allestedsfra.

Chapters:


Books