1 Tessalonikerne

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5


verse #1

Paulus og Silvanus og Timoteus - til tessalonikernes menighet i Gud Fader og den Herre Jesus Kristus: Nåde være med eder og fred!


verse #2

Vi takker alltid Gud for eder alle når vi kommer eder i hu i våre bønner,


verse #3

idet vi uavlatelig minnes eders virksomhet i troen og arbeid i kjærligheten og tålmod i håpet på vår Herre Jesus Kristus for vår Guds og Faders åsyn,


verse #4

da vi er visse på at I er utvalgt, brødre, I som er elsket av Gud.


verse #5

For vårt evangelium kom ikke til eder bare i ord, men og i kraft og i den Hellige Ånd og i stor fullvisshet, likesom I jo vet hvorledes vi var iblandt eder for eders skyld,


verse #6

og I blev efterfølgere av oss og av Herren, idet I tok imot ordet under megen trengsel med glede i den Hellige Ånd,


verse #7

så I er blitt et forbillede for alle de troende i Makedonia og Akaia.


verse #8

For fra eder har Herrens ord lydt ut; ikke bare i Makedonia og Akaia, men allesteds er eders tro på Gud kommet ut, så vi ikke trenger til å tale noget om det;


verse #9

for selv forteller de om oss hvad inngang vi fikk hos eder, og hvorledes I vendte eder til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud


verse #10

og vente på hans Sønn fra himlene som han opvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede.

Chapters:


Books