Titus

chapter 1


Chapters:

1 2 3


verse #1

Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel til å føre Guds utvalgte til tro og til å kjenne den sannhet som hører til gudsfrykt,


verse #2

i håp om evig liv, som Gud, han som ikke lyver, har lovt fra evige tider,


verse #3

men nu i sin tid har han åpenbaret sitt ord i den forkynnelse som blev mig betrodd efter Guds, vår frelsers befaling


verse #4

- til Titus, min ekte sønn i den felles tro; Nåde og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vår frelser!


verse #5

Derfor lot jeg dig bli efter på Kreta at du skulde sette det i rette skikk som ennu stod tilbake, og innsette eldste i hver by, således som jeg foreskrev dig,


verse #6

om nogen er ulastelig, én kvinnes mann, og har troende barn som ikke har ondt ord på sig for ryggesløshet eller er gjenstridige.


verse #7

For en tilsynsmann skal være ulastelig som en Guds husholder, ikke selvgod, ikke vredladen, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lysten efter ussel vinning,


verse #8

men gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, hellig, avholdende,


verse #9

en som holder fast ved det troverdige ord efter læren, forat han kan være i stand til både å formane ved den sunde lære og å tale til rette dem som sier imot.


verse #10

For der er mange gjenstridige, som farer med tomt snakk og dårer folks hu, helst de av omskjærelsen.


verse #11

Disse skal en målbinde; for de nedriver hele hus ved å føre utilbørlig lære for ussel vinnings skyld.


verse #12

En av dem, deres egen profet, har sagt: Kreterne er alltid løgnere, onde dyr, late buker.


verse #13

Dette vidnesbyrd er sant. Derfor skal du tale dem strengt til rette, forat de må bli sunde i troen,


verse #14

så de ikke gir sig av med jødiske eventyr og bud av mennesker som vender sig bort fra sannheten.


verse #15

Alt er rent for de rene; men for de urene og vantro er intet rent; både deres sinn og deres samvittighet er urene.


verse #16

De sier at de kjenner Gud; men de fornekter ham med sine gjerninger, for de er vederstyggelige og ulydige og uduelige til all god gjerning.

Chapters:


Books