2 Mosebok

chapter 1


Chapters:


verse #1

Dette er navnene på Israels sønner som kom til Egypten; med Jakob kom de, hver med sitt hus:


verse #2

Ruben, Simeon, Levi og Juda,


verse #3

Issakar, Sebulon og Benjamin,


verse #4

Dan og Naftali, Gad og Aser.


verse #5

De som nedstammet fra Jakob, var i alt sytti sjeler; men Josef var allerede i Egypten.


verse #6

Og Josef døde og alle hans brødre og hele den slekt.


verse #7

Men Israels barn var fruktbare og tok sterkt til og blev mange og overmåte tallrike, og landet blev fullt av dem.


verse #8

Da kom det en ny konge over Egypten, som ikke visste noget om Josef.


verse #9

Og han sa til sitt folk: Se, israelittenes folk er større og tallrikere enn vi.


verse #10

Nu vel, la oss gå klokt til verks mot dem, forat de ikke skal ta mere til, og forat de ikke, om det kommer krig, skal slå sig i lag med våre fiender og føre krig mot oss og dra ut av landet.


verse #11

Så satte de arbeidsfogder over dem til å plage dem med tvangsarbeid; og de måtte bygge for Farao to byer til oplagssteder, Pitom og Ra'amses.


verse #12

Men jo mere de plaget dem, dess mere tok de til, og dess mere bredte de sig ut, så egypterne begynte å grue for Israels barn.


verse #13

Og egypterne tvang Israels barn til å træle for sig,


verse #14

og de forbitret livet for dem med hårdt trælarbeid i ler og tegl og med alle slags trælarbeid på marken, alt det trælarbeid som de tvang dem til å gjøre.


verse #15

Og kongen i Egypten sa til de hebraiske jordmødre - den ene av dem hette Sifra og den andre Pua - :


verse #16

Når I hjelper de hebraiske kvinner til å føde, så skal I se efter i jordmorstolen; er det da en sønn, sa drep ham, men er det en datter, da kan hun leve.


verse #17

Men jordmødrene fryktet Gud og gjorde ikke som kongen i Egypten bød dem, men lot guttebarna leve.


verse #18

Da kalte kongen i Egypten jordmødrene til sig og sa til dem: Hvorfor gjør I dette og lar guttebarna leve?


verse #19

Jordmødrene svarte Farao: De hebraiske kvinner er ikke som de egyptiske, de er sterkere; før jordmoren kommer til dem, har de født.


verse #20

Og Gud gjorde vel imot jordmødrene; og folket tok til og blev overmåte tallrikt.


verse #21

Og fordi jordmødrene fryktet Gud, gav han dem avkom.


verse #22

Da bød Farao alt sitt folk og sa: Hver sønn som fødes, skal kastes i elven, men hver datter skal I la leve. # <* for Israels barn.>

Chapters:


Books