Joel

chapter 1


Chapters:

1 2 3


verse #1

Herrens ord som kom til Joel, Petuels sønn:


verse #2

Hør dette, I gamle! Gi akt, alle som bor i landet! Er sådant skjedd i eders dager eller i eders fedres dager?


verse #3

I skal fortelle om det til eders barn, og eders barn til sine barn, og deres barn til en kommende slekt.


verse #4

Hvad gnageren* har levnet, har vrimleren* ett, og hvad vrimleren har levnet, har slikkeren* ett, og hvad slikkeren har levnet, har skaveren* ett. # <* forskjellige navn på gresshopper.>


verse #5

Våkn op, I drukne, og gråt, og jamre, alle vindrikkere, fordi mosten er revet bort fra eders munn.


verse #6

For et folk har draget op over mitt land sterkt og talløst; dets tenner er som en løves tenner, og det har jeksler som en løvinne.


verse #7

Det har rent ødelagt mine vintrær og knekket mine fikentrær; det har gjort dem aldeles bare og kastet dem bort; deres grener er blitt hvite.


verse #8

Klag som en jomfru som bærer sørgedrakt for sin ungdoms brudgom!


verse #9

Matoffer og drikkoffer er revet bort fra Herrens hus; prestene, Herrens tjenere, sørger.


verse #10

Marken er ødelagt, jorden sørger; for kornet er ødelagt, mosten er tørket bort, oljen er svunnet inn.


verse #11

Akerdyrkerne er skuffet, vingårdsmennene jamrer sig; for hveten og bygget, markens grøde, er gått tapt.


verse #12

Vintreet er tørket bort, og fikentreet er visnet; granatepletreet og palmen og epletreet, alle markens trær er tørket bort; ja, all fryd er svunnet bort fra menneskenes barn.


verse #13

Klæ eder i sørgedrakt og klag, I prester! Jamre eder, I som gjør tjeneste ved alteret! Gå inn og sitt hele natten i sørgedrakt, I min Guds tjenere! For eders Guds hus må savne matoffer og drikkoffer.


verse #14

Tillys en hellig faste, utrop en festforsamling, samle de eldste, ja alle som bor i landet, til Herrens, eders Guds hus og rop til Herren!


verse #15

Ve oss, for en dag! For Herrens dag er nær og kommer som en ødeleggelse fra den Allmektige.


verse #16

Er ikke maten blitt borte for våre øine, glede og fryd fra vår Guds hus?


verse #17

Sædekornene er tørket inn under mulden som dekker dem; forrådshusene er ødelagt, ladene nedbrutt, for kornet er fordervet.


verse #18

Hvor buskapen stønner! Oksehjordene farer redde omkring, for det finnes intet beite for dem; også fårehjordene må lide.


verse #19

Til dig, Herre, roper jeg; for ild har fortært ørkenens beitemarker, og luer har forbrent alle markens trær.


verse #20

Endog markens dyr skriker op til dig; for bekkene er uttørket, og ild har fortært ørkenens beitemarker.

Chapters:


Books