Náhum próféta könyve

chapter 1


Chapters:

1 2 3


verse #1

Ninive terhe; az elkosi Náhum látásának könyve.


verse #2

Buzgón szerető és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr, és telve haraggal; bosszút áll az Úr az ő ellenségein, és haragot tartó az ő gyűlölői ellen.


verse #3

Hosszútűrő az Úr és nagyhatalmú, és nem hagy büntetlenül. Szélvészben és viharban van az Úrnak útja, és lábainak pora a felhő.


verse #4

Megfeddi a tengert és kiapasztja azt, és minden folyamot kiszáraszt. Elfonnyad a Básán és a Kármel, és Libánon virága elfonnyad.


verse #5

A hegyek reszketnek előtte, és a halmok szétmállanak. Tekintetétől megrendül a föld, és a világ, és minden, a mi rajta él.


verse #6

Ki állhatna meg haragja előtt, és ki birhatná ki búsulásának tüzét? Heve szétfoly, mint a láng, és a kőszálak is szétporlanak tőle.


verse #7

Jó az Úr, erősség a szorongatás idején, és ő ismeri a benne bízókat.


verse #8

De gáttörő árvízként pusztít annak helyén, és gyűlölőit setétség üldözi.


verse #9

Mit koholtok az Úr ellen? Elpusztít ő, nem lészen kétszer veszedelem.


verse #10

Ha annyira összefonódnak is, mint a tüskebokrok, és olyan ázottak is, mint az italuk: megemésztetnek, mint a teljesen megszáradt tarló.


verse #11

Belőled származott, a ki gonoszt koholt az Úr ellen, a ki álnokságot tanácsolt.


verse #12

Így szól az Úr: Ha teljes erőben és sokan vannak is, mégis levágatnak és elenyésznek. Megaláztalak téged, de nem foglak többé megalázni.


verse #13

Most már leveszem rólad az ő igáját, és bilincseidet leszaggatom.


verse #14

Felőled pedig azt rendeli az Úr: Nevednek ne támadjon többé magva; isteneid házából kivesztem a faragott és öntött képeket; megásom sírodat, mert becstelen vagy.


verse #15

Ímé a hegyeken örömhírhozónak lábai! Békességet hirdet. Ünnepeld Júda ünnepeidet, fizesd le fogadásaidat; mert nem vonul át rajtad többé a semmirekellő; mindenestől kiirtatott.

Chapters:


Books