János első levele

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5


verse #1

Azt, ami kezdettől fogva volt, aminek fül – és szemtanúi voltunk, amit szemléltünk és kezünk kitapogatott az élet Igéjéből,


verse #2

– mert láthatóvá lett az élet, s mi szemlélői is voltunk, tanúságot is teszünk róla, hirdetjük is nektek, mint az örökéletet, mely az Atya felé fordulva volt, de nekünk láthatóvá lett,


verse #3

– szóval, ami szemünk előtt áll és fülünkbe hangzik, azt hirdetjük nektek is, hogy ti is közösségben lehessetek velünk. Mi magunk pedig az Atyával vagyunk közösségben, valamint Fiával, a Krisztus Jézussal.


verse #4

Ezeket azért írjuk nektek, hogy örömötök (örömünk) teljessé váljék.


verse #5

Az az üzenet, melyet tőle hallottunk és veletek tudatunk, a következő: Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.


verse #6

Ha azt mondanánk, hogy közösségben vagyunk vele, és a sötétségben járnánk, hazudnánk, és nem cselekednénk őszintén (igazságot).


verse #7

Ha ellenben világosságban járunk, ahogy ő világosságban van, közösségben vagyunk egymással, és Fiának, Jézusnak vére megtisztít bennünket minden vétektől.


verse #8

Ha azt mondanánk, nincs vétkünk, tévútra lépnénk, és az igazság nem volna bennünk.


verse #9

Ha vétkeinket megvalljuk, hű és igazságos ő arra, hogy elengedje azokat, s bennünket minden hamisságtól megtisztítson.


verse #10

Ha azt mondanánk, hogy vétek nincs a múltunkban, őt tennénk hazuggá. Ekkor igéje nincs bennünk.

Chapters:


Books