Az Szent János apostolnak első levele

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5


verse #1

ami kezdettől fogva vala, amit hallánk, amit látánk az mi szemeinkkel, amit nézénk, és ami kezeink tapasztalának az életnek beszéde felől.


verse #2

és élete megjelenteték, amit látánk, arról tanúbizonyságot is teszünk, és hirdettük tinektek az örök életet, mely az Atyaistennél vala, és megjelenteték minekünk.


verse #3

amit látánk és hallánk, meghirdettük tinektek, hogy ti is közösök legyetek mivelünk, és az mi közös voltunk legyen az Atyaistennel és az ő Fiával, Jézus Krisztussal.


verse #4

és ezeket írjuk tinektek, hogy az ti örömötök teljes legyen.


verse #5

és ez az hirdetés, amelyet hallottunk őtőle, és amelyet tinektek hirdetünk, hogy az Isten világosság, és őbenne semmi sötétség nincsen.


verse #6

ha azt mondandjuk, hogy közösök vagyunk ővele, és sötétségben járunk, hazudunk, és igazságot nem teszünk.


verse #7

hogyha világosságban járunk, miképpen ő is világosságban vagyon, egymással közösök vagyunk, és az ő Fiának, az Jézus Krisztusnak vére megtisztít minket minden bűnből.


verse #8

ha ezt mondandjuk, bűnünk nincsen, mi magunkat csaljuk meg, és igazság bennünk nincsen.


verse #9

ha megvalljuk az mi bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa minekünk az mi bűneinket, és hogy megtisztítson minket minden hamisságból.


verse #10

ha ezt mondandjuk, nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őtet, és az ő beszéde nincsen mibennünk.

Chapters:


Books