A Hertz kommentár fordításai

Joseph Herman Hertz kommentárjához készült magyar bibliafordítások


Books

Tóra Gen Ex Lev Num Deut
Haftárák Józsua Bírák I. Sám II. Sám I. Kir II. Kir Jesája Jeremiás Ezekiél Hósea Jóél Ámosz Óbadja Mika Zekarja Maleáki